14.6  Vergelijkingen bij meetkunde >
Hoeken berekenen

Het volgende heb je in brugklashoofdstuk 8 Hoeken gezien.

Een gestrekte hoek is 180 ° .

Overstaande hoeken zijn even groot.

Bij twee evenwijdige lijnen die gesneden worden door een derde lijn zijn F-hoeken en Z-hoeken even groot.

De hoekensom van een driehoek is 180 ° .

1
a

Bereken de hoeken van een regelmatige driehoek.

b

Bereken de hoeken van een rechthoekige gelijkbenige driehoek.

2

Driehoek A B C is gelijkbenig met A C = B C . Verder is A D bissectrice (deellijn) van hoek C A B en A D C = 105 ° .
Noem de grootte van C A D : x .

Stel een vergelijking op voor x en bereken daarmee C A B .

(hint)

Bereken eerst A D B .

3

In driehoek A B C staat B H loodrecht op A C en is A D de bissectrice (deellijn) van C A B .
B S A is vier keer zo groot als S A B , zie figuur.

Hoe groot zijn C A D en B A D samen?

(hint)

Neem x voor C A D en druk H S A uit in x .

lengtes en oppervlaktes berekenen
4

Gegeven een rechthoek met zijden van lengte 4  cm en x  cm. De zijde van lengte x cm wordt met 2  cm ingekort en de andere zijde met 2  cm verlengd. De oppervlakte van de rechthoek is nu 4  cm2 groter geworden.

Stel een vergelijking in x op en bereken x .

5

Gegeven een touw van lengte 60  cm.
Ton legt een rechthoek met het touw, waarbij hij de lengte 4  cm langer laat zijn dan de breedte.
We noemen de breedte x  cm.

a

Stel een vergelijking op en bereken x .

Daan legt een rechthoek met het touw, waarbij hij de lengte 4  keer zo lang laat zijn als de breedte.

b

Stel een vergelijking op en bereken x .

6

Boer Berends heeft een vierkante akker. Langs die akker komt een weg. Daarom moet hij aan de noordkant een strook van 10  meter breed afstaan.

Van de gemeente krijgt hij er aan de oostkant een andere strook voor in de plaats. Die strook heeft een breedte van 12  meter.

De oppervlakte van de strook die Berends moet afstaan is net zo groot als de oppervlakte van de strook die hij terugkrijgt.

Uit deze gegevens kunnen we de afmetingen van de vierkante akker van Berends berekenen. De breedte van de vierkante akker noemen we x .

Stel een vergelijking op voor x en los hem op.