1

Bekijk de gelijkheid ( + ) ( + ) = 24 .

a

Vul op de stippellijnen de getallen 1 , 2 , 3 en 4 in, zodat de gelijkheid juist is.

b

Vul nog een ander viertal verschillende gehele getallen in zodat de gelijkheid juist is.

2

Binnen een rechthoekig veld met oppervlakte 88 vierkante meter ligt een rechthoekige vijver van 28 vierkante meter. De afmetingen (in meter) van het veld en de vijver zijn gehele getallen.

Wat kunnen de afmetingen van de vijver en het veld zijn?3

Een legpuzzel bestaat uit 187 stukjes. Op elke rij liggen evenveel stukjes.
Anneke gaat de puzzel leggen. Ze begint natuurlijk met de rand.

Hoeveel randstukjes heeft de puzzel?