1
2

Product en Som

"Ik neem twee positieve gehele, ongelijke getallen onder de 10 in gedachten," zeg ik.
Ik fluister Priscilla het product in het oor en Sjoerd de som.
"Ik weet ze niet," zegt Priscilla.
Sjoerd zegt: "Ik had vier mogelijkheden, maar nu jij ze niet weet, weet ik ze wel."

Wat zijn de twee getallen?

1s
2s

Puzzel

De broer van Ofelia woont al jaren in Peru. Op een dag komt hij met zijn drie kinderen weer eens naar Nederland. Bij zijn aankomst op Schiphol vindt het volgende gesprek plaats:

Ofelia:

Zeg eens, hoe oud zijn je kinderen?

Broer:

We maken er een raadsel van: het product van hun leeftijden is 36.

Ofelia:

Dan kan ik niet weten hoe oud elk van de drie is.

Broer:

De som van de drie leeftijden is gelijk aan jouw huisnummer.

Ofelia:

Nu weet ik het nog niet!

Broer:

En de oudste heet Hans.

Ofelia:

Nu weet ik het!

Raadselachtig hè! Toch kun je uit het gesprek te weten komen hoe oud de drie kinderen zijn.

Probeer de leeftijden van de drie kinderen te weten te komen. Gebruik kladpapier; geef het niet te snel op. Als je er niet uitkomt, staat hieronder een hint.

(hint)

Schrijf elk drietal getallen op waarvan het product 36 is, doe dat systematisch. Schrijf achter elk drietal hun som (dat is het huisnummer).

jongste

middelste

oudste

som