26.5  Snijpunten berekenen >
Snijpunten van rechte lijnen
1

In opgave 38 hebben we het snijpunt van twee lijnen berekend. In deze paragraaf moet je dat nog een aantal malen doen.
In de figuur is lijn k met vergelijking y = 1 2 x + 2 getekend.

a

Laat met een berekening zien dat de punten ( ‐2,1 ) en ( 5 ,4 1 2 ) op lijn k liggen.

b

Welk punt met eerste coördinaat 10 ligt op lijn k en welk punt met tweede coördinaat 10?

m is de lijn met richtingscoëfficiënt ‐1 door ( 0,5 ) .

c

Neem de figuur over en teken lijn m erbij.

d

Geef een vergelijking van lijn m .

Het snijpunt van de lijnen k en m noemen we S .

e

Lees de coördinaten van S zo goed mogelijk af.

f

Controleer met de vergelijkingen van de lijnen k en m of je vermoeden juist is.

Voorbeeld:

Je kunt het snijpunt S van y = 1 2 x + 2 en y = x + 5 ook als volgt berekenen.
We zoeken een waarde voor x zodat 1 2 x + 2 en x + 5 gelijk zijn.

Dus:

1 2 x + 2 = x + 5
PLUS x
1 1 2 x + 2 = 5
MIN 2
1 1 2 x = 3
DELEN DOOR 1 1 2
x = 2

y vind je door voor x = 2 in te vullen. Dat kan in y = 1 2 x + 2 of in y = x + 5 .
y = 1 2 2 + 2 = 3 of y = ‐2 + 5 = 3

Dus het snijpunt is ( 2,3 ) .

2

In de figuur zijn de lijnen met vergelijking y = x + 4 en y = ‐2 x + 1 getekend.

Je kunt het snijpunt van de lijnen aflezen. Maar dat is nu niet de bedoeling.
Bereken de coördinaten van het snijpunt.

3

Bereken de coördinaten van het snijpunt van de lijnen met vergelijking:

a

y = 2 x + 3 en y = 1 2 x + 7

b

y = 2 x + 3 en y = ‐5 x 6

c

y = 2 x + 3 en y = 1 2 x + 3

d

y = 4 x 3 en y = 1 2 x + 15

e

y = 2 x + 3 en y = ‐1 1 2 x 88

Snijpunten met de x-as en de y-as
4

k is de lijn met vergelijking y = 2 x + 3 .

a

Bereken de coördinaten van het snijpunt van lijn k met de lijn x = 1 . (Als dit niet lukt, moet je ze maar eens in een assenstelsel tekenen.)

b

Bereken ook het snijpunt van lijn k met de lijn x = 0 .

c

Bereken de coördinaten van het snijpunt van lijn k met de lijn y = 1 . En ook met de lijn y = 0 .

5

In het assenstelsel is een lijn getekend. De snijpunten met de x -as en de y -as zijn roosterpunten.

a

Lees af wat de snijpunten met de x -as en de y -as zijn.

k is de lijn met vergelijking y = 1 1 2 x 1 2 .

b

Bereken y als x = 3 en als x = ‐1 .

Dus ( 3,4 ) en ( ‐1,‐2 ) zijn twee punten van lijn k .

c

Neem de figuur over en teken lijn k er in.

We zijn geïnteresseerd in de snijpunten van lijn k met de y -as en de x -as.

d

Wat weet je over alle punten op de y -as? En wat weet je over alle punten op de x -as?

Het snijpunt van lijn k met de y -as heeft eerste coördinaat 0, dus x = 0 .

e

Bereken de bijbehorende waarde van y . Welk punt is het snijpunt met de y -as?

Het snijpunt van lijn k met de x -as heeft tweede coördinaat 0, dus y = 3 .

f

Bereken de bijbehorende waarde van x .
Welk punt is het snijpunt met de x -as?

m is de lijn met vergelijking y = 1 2 x + 3 .

g

Bereken de coördinaten van de snijpunten met de x -as en met de y -as.

Het snijpunt met de x -as heeft y -coördinaat 0.
Het snijpunt met de y -as heeft x -coördinaat 0.

6

Gegeven zijn drie lijnen: p :   y = 2 x + 7 , q :   y = 1 3 x + 5 en r :   y = ‐2 x + 2 1 2 .

a

Bereken de coördinaten van de snijpunten van de lijnen p , q en r met de x -as en met de y -as.

k is de lijn met vergelijking y = 2 x + 3 en m is de lijn met vergelijking y = 2 x 1 .
k en m hebben geen gemeenschappelijke punten.

b

Hoe kun je dat aan hun vergelijkingen zien?

7

Gegeven zijn de lijnen met vergelijking: y = a x + 2 a , waarbij je voor a alle mogelijke getallen mag kiezen.
Als je bijvoorbeeld voor a = 2 kiest, krijg je de lijn y = 2 x + 4 .
Als je voor a = ‐1 kiest, krijg je de lijn y = x 2 .

a

Kies nog twee waarden voor a en teken de bijbehorende lijnen in je schrift. Label ze met de juiste a -waarde. Neem daarvoor de figuur over.

b

Wat moet je voor het getal a kiezen om de lijn met richtingscoëfficiënt 3 te krijgen?

c

Teken die lijn.

d

Wat moet je voor het getal a kiezen om de lijn door het punt ( 2,1 ) te krijgen?

e

Teken die lijn.

Alle lijnen y = a x + 2 a gaan door één punt.

f

Welk punt?

g

Ga met een berekening na dat de lijn y = 100 x + 200 ook door dat punt gaat.