1
a

Teken een assenstelsel met x en y tussen 0 en 10. Verbind het punt ( 0,10 ) met ( 1,0 ) , ( 0,9 ) met ( 2,0 ) enz.

De tien lijnstukken die je net getekend hebt laten een nieuwe kromme lijn tevoorschijn komen.

b

Teken met een kleur die kromme lijn.

De kromme lijn die je net getekend hebt is een gedeelte van een parabool. Immers je had veel hoger op de y -as kunnen beginnen met tekenen.
In de figuur zie je een andere parabool.