Distributiewetten

a ( b + c ) = a b + a c

a ( b c ) = a b a c

Product van tweetermen

Voor alle getallen a , b , c en d geldt: ( a + b ) ( c + d ) = a c + a d + b c + b d

Merkwaardige producten

Voor alle getallen a en b geldt:

  • ( a + b ) 2 = a 2 + 2 a b + b 2

  • ( a b ) 2 = a 2 2 a b + b 2

  • ( a + b ) ( a b ) = a 2 b 2


Voor alle getallen a , b en c geldt:

  • a + ( b + c ) = a + b + c

  • a + ( b c ) = a + b c

  • a ( b + c ) = a b c

  • a ( b c ) = a b + c

1

Schrijf zonder haakjes en zo eenvoudig mogelijk.

3 ( 4 6 x )

4 x ( 2 x + 5 )

2 3 x ( 6 15 x )

4 + 7 x 6 4 x + 2

3 x ( 4 x 8 ) 10 + 5 x ( 2 x 3 )

3 x ( x 3 ) + 4 x 2 7 2 ( 3 4 x 2 )

8 x ( 2 x + 4 ) 2 ( x 7 )

2 x 3 ( x 2 y ) + ( 2 x 2 y )

2 x y ( x 2 y ) ( 2 x 2 y )

2

Schrijf zonder haakjes en zo eenvoudig mogelijk.

( x 3 ) ( x 7 )

( 3 x + 8 ) ( x 1 )

( 2 x + 8 ) ( 3 x 1 )

2 ( x 1 2 ) ( x + 2 )

( p + 3 ) 2

( 5 q ) 2

( p + 2 q ) ( p + 2 q )

( 2 p + 3 q ) 2

We kunnen x 2 6 x schrijven als het product van de factoren x en x 6 . Dus: x 2 6 x = x ( x 6 ) .

De uitdrukking x 2 10 x + 21 kunnen we schrijven als het product van de factoren x 3 en x 7 . Dus: x 2 10 x + 21 = ( x 3 ) ( x 7 ) .

De uitdrukking x 2 + 6 x + 9 kunnen we schrijven als het product van de factoren x + 3 en x + 3 . Dus x 2 + 6 x + 9 = ( x + 3 ) 2 .

3

Ontbind zo ook in factoren:

x 2 + 7 x

x 2 6 x + 9

x 2 10 x

x 2 + 10 x + 25

x 2 8 x + 7

x 2 12 x + 36

x 2 + 6 x 27

4 x 2 12 x + 9

Het ontbinden in factoren doen we om vergelijkingen systematisch op te lossen.
Bij het systematisch oplossen zijn er twee belangrijke stappen:

  • herleiden op 0,

  • ontbinden in factoren.

Voorbeeld

Los op:

x ( 2 x 7 ) = ( x 2 ) 2
haakjes uitwerken
2 x 2 7 x = x 2 4 x + 4
herleiden op nul
x 2 3 x 4 = 0
ontbinden in factoren
( x 4 ) ( x + 1 ) = 0
x = 4 of x = 1
4

Los de volgende vergelijkingen op.

x 2 + 10 x = 16

x 2 5 x = 6

10 x = x 2

3 4 x = 1 2 x 2

x 2 + 6 x = 16

12 11 x = x 2

x 2 + 16 = 8 x

3 x 2 = 6 x 3

3 ( x + 1 ) = x 2 + 5

5 x 2 = 15 x

( x + 1 ) ( x + 3 ) = 1 x 2

2 ( x 2 2 ) = 4 ( x 2 3 )