Functies op Internet
1

Ga op Internet naar: postcodetool.
Daar kun je je postcode invullen en er wordt berekend hoe hoog je boven zeeniveau woont.
Voor de postcode: 6532ZN is de gemiddelde hoogte: 22,9  m boven NAP.

a

Wat is de gemiddelde hoogte boven NAP van het Vrijthof te Maastricht, postcode 6211LC?

b

En van de Prins Alexanderpolder, postcode 3043PB?

c

Hoe hoog woon jij?

Bij elke postcode hoort een hoogte boven Normaal Amsterdams Peil.
We schrijven dit zó op:
postcode hoogte (m. boven NAP)
We zeggen:
de (gemiddelde) hoogte is een functie van de postcode.


Het pijltje geeft aan dat aan de postcode een hoogte wordt toegevoegd (en niet meer dan één). Merk op dat je het pijltje niet kunt omdraaien: er zijn namelijk hoogtes waaraan meer dan een postcode wordt toegevoegd. De postcode is daarom geen functie van de hoogte.

2

Ga op Internet naar: schoenmaat.

a

Meet je voet in cm (rond af op een geheel aantal cm) en laat het programma uitrekenen wat je Europese schoenmaat is.


We schrijven:
lengte voet (cm) schoenmaat (Europees)
We zeggen:
de schoenmaat is een functie van de postcode.


Kies nu tijdzones. UTC betekent Coordinated Universal Time.
Kies dan UTC +3 en kies Moscou; je krijgt dan de actuele tijd in o.a. Moskou.
Kies daaronder Amsterdam; je krijgt dan de actuele tijd in Amsterdam.

b

Wat is het tijdsverschil tussen Moskou en Amsterdam?

We schrijven:
tijd in Moskou tijd in Amsterdam
We zeggen:
de tijd in Amsterdam is een functie van de tijd in Moskou.


Deze laatste functie is wel een heel makkelijke omrekening.

c

Hoe zou jij die willen noemen?

d

Hoe reken je de tijd in New York om naar de tijd in Kaapstad (Cape Town)?

3

Ga op Internet naar: leeftijd.

a

Bereken hoeveel dagen je op dit moment oud bent.


We schrijven:
geboortedatum (maand/dag/jaar) leeftijd in dagen

Ga op Internet naar: kenteken.

b

Vul een kenteken in en zoek wat de aanschafprijs van de auto is.


We schrijven:
kenteken aanschafprijs (euro)

4

Ga op Internet naar: BMI.
Daar vind je de BMI-meter (BMI = Body Mass Index). Je geeft je geslacht, je lengte en je gewicht op, en jouw persoonlijke BMI wordt berekend. Onmiddellijk krijg je te zien of je BMI goed is.

a

Bepaal jouw BMI.

De invoer bestaat uit drie getallen; de uitvoer uit een getal:
(leeftijd, lengte, gewicht) BMI

b

Wat mag een 15 -jarig meisje van 1,70  meter wegen, om nog net een gezond gewicht te hebben voor je lengte?

Bij een functie is er sprake van een toevoeging:
... ...
Wat voor de pijl staat heet wel de invoer, wat achter de pijl staat de uitvoer.

Wat is een functie?
Het wiskundige begrip functie sluit niet goed aan bij het dagelijkse taalgebruik.

  • “Jan heeft een leidinggevende functie”; in deze zin betekent functie “ambt”.

  • “De functie van dat onderdeel is ...”; in deze zin betekent functie “rol”.

Functieleer bestaat ook in de biologie en in de psychologie. In de wiskunde is “functie” iets heel speciaals.


In van Dale staat: “functie (wisk): veranderlijke grootheid die als zodanig van een of meer andere afhangt”. Maar daar schiet je ook niet veel mee op.