1
Drie aanzichten van het kunstwerk Cirkel te Beuningen van Anneke van Bergen

Hiernaast zie je hoe anders een ruimtelijke figuur eruit kan zien als je het van een andere kant bekijkt.

a

Wat zie je als je de oker figuur in de kubus hierboven van voor bekijkt?
En van opzij?
En van boven?

b

Kleur in de kubus op het werkblad een figuur die er van voor en van opzij uitziet als een V.
Hoe ziet jouw figuur er van boven uit?

2

Schets een ruimtelijke figuur die in de drie aanzichten (van boven, van opzij, van voor) een driehoek een vierkant en een cirkel heeft.
Deze figuur staat bekend als de wig van Wallis.

In de architectuur gebruikt men meestal aanzichten voor het tekenen van gevels. Bekijk daartoe een gebouw op grote afstand. Verticale muren zijn in de tekening ook verticaal, horizontale dakgoten zijn in de tekening horizontaal. De lijnstukken waar je recht op kijkt hebben in het aanzicht dezelfde verhouding als in werkelijkheid.