1

Voor de kust van het vasteland ligt een klein eiland. De kustlijn loopt recht. In de tekening stelt de x -as de kust voor en het punt E ( 0,2 ) het eiland.
Tijdens een flinke storm is de boot van Gerd gekapseisd. Wat Gerd zich nog wist te herinneren is dat dat op een plaats gebeurde die even ver van het eiland lag als van de kust.

a

Kleur de twee punten die én op afstand 3 van de kust én tegelijkertijd op afstand 3 van het eiland liggen. Zet een 3 bij die punten.
Doe iets soortgelijks voor de punten die op afstand 1, 2, 4, 5 en 6 liggen.

b

Kleur de lijn van punten die even ver van de kust als het eiland liggen.

Als het goed is, heb je een gebogen lijn getekend. De gebogen lijn is een parabool.